Chương Trình Mới: Ổn Ðịnh Ðời Sống tại ACAS

Cơ quan ACAS cung cấp các dịch vụ ổn định đời sống về văn hóa và ngôn ngữ cho cộng đồng LGBT mới định cư (đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính, và đổi giới tính), phụ nữ và thanh thiếu niên từ Ðông/Nam Châu Á.  Sau đây là những dịch vụ chúng tôi cung cấp:

Chào đón và giới thiệu:  “gặp gỡ hàng huyên” mỗi tháng để thảo luận những đề tài di trú liên quan đến LGBT (đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính, và đổi giới tính) và yên tâm chia xẻ những kinh nghiệm hội nhập.  Người tham dự sẽ được nhận tập cẩm nang “Chào mừng bạn đến Canada: những vấn đề cần biết”.  Có phục vụ thức ăn nhẹ.

Tìm việc làm: chúng tôi giúp tìm việc làm, viết tiểu sử làm việc (resume), định hướng nghề nghiệp, cung cấp các thông tin về chứng nhận tương đương ngành nghề (ví dụ kỹ sư, nhân viên xã hội), dịch các giấy tờ liên quan đến công việc hay trường học.

Ðịnh cư/Luật pháp: tìm hiểu những quyền căn bản cũng như trách nhiệm của công dân Canada, thường trú nhân và du khách; tìm hiểu về vấn đề bảo lãnh gia đình (bao gồm bảo lãnh hôn nhân đồng giới); HIV và các vấn đề về tị nạn chính trị.

Sức khỏe: tìm hiểu cách thức xin bảo hiểm sức khỏe của chính phủ (OHIP) và tư nhân; biết ai là những chuyên viên sức khỏe cởi mở và thông cảm, nhận những thông tin về sinh lý và thế hệ tiếp nối, tư vấn cá nhân các vấn đề hội nhập (bước ra và xác định bản thân)

Cộng đồng và giải trí: chúng tôi giới thiệu bạn với mọi người, các địa điểm cần biết, các dịp hội hè có sự tham gia của LGBT (đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính, và đổi giới tính) nhằm tạo cho bạn cảm giác thoải mái không cô đơn ở Canada.

Ðể biết thêm chi tiết hoặc tham gia thiện nguyện, xin liên lạc Riz tại ACAS
Phone: 416.963.4300 ext. 30
E-mail: settlement@acas.org

acas

irice.org

Treatment info

qay.ca

qaw