โครงกาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

ACAS ขอเสนอโครงการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานในแคนาดาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภาษา โดยเราให้บริการแก่แอลจีบีที (เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล และบุคคลข้ามเพศ [transgender])  บุคคลทั่วไป สตรีและเยาวชนจากประเทศ แถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ เเอแคสร่วมมือและประสานงานกับชุมชนอื่นๆในวงกว้าง
ท่านสามารถรับบริการต่าง ๆ เหล่านี้จากเราได้ เช่น

การต้อนรับและปฐมนิเทศน์:  เป็นกิจกรรม ‘พบปะพูดคุย’ ที่จัดขึ้นเดือนละครั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสพการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของแอลจีบีที โดยเรารับรองความปลอดภัยและสบายใจ  ผู้เข้าร่วม กิจกรรมจะได้รับเอกสารชุด ‘ยินดีต้อนรับสู่ แคนาดา: สิ่งที่คุณควรรู้’ และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

การหางาน:  เอแคสให้ความช่วยเหลือด้านการหางาน การเตรียมประวัติย่อของผู้สมัครงาน (resume) ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และข้อมูลด้านการรับรองใบประกอบวิชาชีพ (เช่น วิศวกรรมศาสตร์ และสังคมสงเคราะห์)  การแปลเอกสารต่างๆสำหรับการสมัครงาน และเอกสารรับรองคุณวุฒิ

การตั้งถิ่นฐานในแคนาดา/ประเด็นทางด้านกฎหมาย: เราให้ความรู้ทางด้านสิทธิและหน้าที่ของการเป็น พลเมืองแคนาดา ของผู้ย้ายถิ่น และผู้เข้าเมืองชั่วคราว ความรู้เกี่ยวกับการสปอนเซอร์สมาชิกใน ครอบครัวมายังแคนาดา (รวมถึง คู่สมรสเพศเดียวกัน) และเรื่องผู้ลี้ภัยที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์

สุขภาพอนามัย: เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการประกันสุขภาพของมลรัฐ (OHIP)  และของเอกชน สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์  บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นมิตรและมีทัศนคติที่ดีต่อแอลจีบีทีให้คำปรึกษาเรื่องการปรับตัวทางสังคมของแอลจีบีที (เช่น การเปิดเผยหรือปกปิดรสนิยมทางเพศของท่าน ต่อครอบครัวและเพื่อน)

ชุมชนแลสันทนาการ: ทางเราจะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงท่านเข้ากับกลุ่ม สถานที่หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเฉพาะสำหรับแอลจีบีที  เพื่อช่วยให้ท่านมีส่วนร่วมในกับสังคมแคนาดาได้มากที่สุด
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจทำงานอาสาสมัคร ติดต่อ Riz ที่ACAS

โทร: 416.963.4300 ต่อ 30 อีเมล์: settlement@acas.org 

acas

irice.org

Treatment info

qay.ca

qaw